Home Znamenitosti (Bulgarian) Видинския край през 60-те години