Home Istorija (Bulgarian) “Бъди великодушен….” – послание от паметника на Осман Пазвантоглу