Home Culture and Entertainment (Bulgarian) Художникът-пистател Теодоси Атанасов ще представи две нови книги и дарения от картини