Home Икономика (Bulgarian) Проекти за 8 млн. евро ще развиват граничните райони на България и Сърбия