Home History “При Каймакамина” – разказ за предателството във въстанието от 1850 г.