Home History (Bulgarian) Полковник Стефан Илиев – героят от Червена стена