Home Еврофинансиране (Bulgarian) Лекари, аптеки и услуги в селските райони могат да получат европейски пари