Home Flora and Fauna (Bulgarian) Колонията от лалугери във Врачанския Балкан се увеличава