Home Entertainment (Bulgarian) Коледен концерт с безплатен вход в Монтана