Home History (Bulgarian) Йонка Маркова – единствената жена в Опълчението на Шипка