Home Culture and Entertainment (Bulgarian) Изложба “Пространства” представя скулптура и сценография в Монтана