Home Еврофинансиране (Bulgarian) Занаятчии от селски райони могат да получат безвъзмездно пари