Home History (Bulgarian) Държавния архив в София ще получи документи на проф. Виден Табаков