Home Sightseeing „ДИМИТЪР, СИН ДУБОВ” – ценният стенопис от 1544 г. в Бистрешкия манастир