Home Entertainment (Bulgarian) “Балът” в Бърдарски геран ще бъде на 25 август