1-ви юни в Белоградчик

Въпреки почивния ден – неделя, в Белоградчик не бяха пропуснати малчуганите, които празнуваха Деня на детето. Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, по идея и съвместно с Ема Джунинска – представител за област Видин на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, поднесоха изненада.

В празничния ден бе организирана работна група от няколко деца от ДДЛРГ „Надежда” и обществения възпитател Мирослава Николова. Бяха надути, надписани и изрисувани много шарени балони. Групата, водена от Секратаря на МКБППМН – Милена Иванова, посети Дома за деца, където подариха балоните. Честитиха заедно празника като пожелаха много здраве и щастливо детство. Малчуганите се зарадваха на изненадата и веднага започнаха игра с балоните.

Други деца, организирани от Ема, завързаха своите балони по детските площадки в града и в двора на ОДЗ „Иглика”.

Пресслужба Община Белоградчик