Чиятите хора от Северозапада според Стоян Николов – Торлака

Чиятите хора от Северозапада според Стоян Николов – Торлака

Стоян Николов и съпругата му Ани на гости в Монтана | снимка: общ. Монтана

Текстът е предоставен от Александрина Найденова, Клуб “Медии” – Монтана

Стоян Николов-Торлака представи новата си книга “Автономията????” в Монтана. За втората част на трилогията му, започнала със “Северозпаден ромнь”, той разказа заедно със своята съпруга Ани. Стана ясно, че в “Автономията????” присъстват герои от първата книга, но сюжетната линия е различна. В нестандартната творба читателят се забавлява с комични ситуации и се замисля над сериозни разсъждения. Тя го въвежда в този забравен от държавата край, но не за да окайва неговата участ, а за да разкрие специфичния му бит и уникалния манталитет на хората тук. Прави го увлекателно чрез случките и чрез северозападния диалект, типичен за родното село на Торлака – Говежда.

Стоян Николов подчерта, че посланието, което отправя към читателите чрез своята втора книга е, че жителите на Северозапада могат да бъдат пълноценни граждани на държавата и щастливи хора, стига да повярват в себе си и в своята уникалност.

Специфичната пунктуация на заглавието е своеобразен апел към тях и препраща мисълта към прочутото “Народе????” на Апостола. Изборът на заглавие авторът обясни с разбирането си, че според него Северозападът е специфична и обособена територия. От една страна, най-бедният регион в страната е загърбен от държавата, което го откъсва от проспериращата част на България. От друга страна – той се откроява със своеобразна духовна автономност. Това го откроява като толкова различен и самостоен.

Северозападен роман

Заглавието индиректно подсказва пътят, по който може да се “оправи” Северозапада. Едно от лексикалните значения на “автономия” е “самоуправление”. То е рецептата за развитие на района. Казано с други думи, крайно време е хората тук да разберат, че съдбата им е в техните собствени ръце. Както подчерта Торлака, той вярва на земляците си от Северозапада, защото знае, че са “чияти”. В превод на книжовен български език това означава инатливи, твърдоглави, издръжливи.

Торлака започна беседата в регионална библиотека “Гео Милев” с откровението, че е бил вдъхновен да напише така скоро “Автономията????”, защото противно на очакванията, първият му романът е станал обект на огромен интерес. Той сподели, че именно пожънатият успех го е мотивирал силно. Макар и скандален за мнозина, с изобилието от цинични
изрази в текстовете му, авторът все пак успява проникновено да пресъзададе автентичната атмосфера в родния си край и да опише несломимият дух на торлаците, чиито ежедневни трудности ги правят толкова упорити. Нестандартният писател обеща на всички присъстващи да издаде и последната част от своята трилогия в най-скоро време.