Home Отбелязване на Унгарската революция в Чипровци, полк. Стефан Дуньов | снимка: Исторически музей Чипровци