Център за настаняване от семеен тип ще заработи тази есен в Белоградчик

Тази есен предстои да бъде завършен проект “Подобряване на социалните услуги в община Белоградчик, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Стойността на проекта е 487 892,38 лв без ДДС. Договорът за изпълнение на строително-монтажните работи е сключен с “АБАК ДС” ООД – София.

В момента на обекта текат довършителни работи – поставяне на подови настилки, облицовки на сервизни помещения и боядисване. Същевременно се работи и по вертикалната планировка – оформление на двора, площадки, пътеки, цветни алеи и изграждане на оградата. Впоследствие ще бъдат монтирани техническите съоръжения за забавлението на децата. Предвидено е закупуване и на транспортно средство за обслужване на Центъра.

В социалното заведение ще бъдат настанени 14 деца от 3 до 18 години в неравностойно положение. До официалното стартиране на социалната услуга ще бъде назначен и обслужващият персонал необходим за нормалното функциониране на центъра за деца. Вече е открита и процедурата за набиране на кандидати за работа.

Пресслужба община Белоградчик