Home Култура и развлечения Художникът-пистател Теодоси Атанасов ще представи две нови книги и дарения от картини