Нова туристическа атракция в Белоградчик

Тези дни най-голямата атракция в града на скалните феномени е туристическото влакче, което с пъстротата и вида си привлича погледите и буди възхищение сред местните жители и туристите. Туристическото влакче е доставено по един от най-големите проекти на общината: „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост”, финансиран по ОП „Регионално развитие“. Останалите реализирани дейности по проекта са: реставриране на крепостната стена; основен ремонт и асфалтиране на трите водещи улици до крепостта; в процес е оборудване на новоизградения посетителски информационен център.

С реализирането на този проект община Белоградчик се стреми да създаде предпоставки за увеличаване на туристическия поток, да подобри условията за посрещане и обслужване на туристите, да популяризира и рекламира историята и природата в града и района.

Атрактивното туристическо влакче превозва туристите от центъра на града до крепостта и обратно. Влакчето ще улесни достъпа до крепостта и ще намали необходимостта от използване на собствен или нает транспорт. Чрез него туристите ще изпитат романтиката на живописния маршрут от центъра до височината на историческата крепост, откъдето се разкрива великолепна панорама. Поради любопитството и интереса към влакчето в тези слънчеви дни то всеки ден се качва до крепостта, като превозва деца и възрастни. По препоръка на кмета – Борис Николов, всички могат да се насладят на атракцията безплатно до Нова година.

Пресслужба община Белоградчик