ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР – “СВЕТИ ИЛИЯ”

ПРАЗНИК НА РАБИША
ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР –
“СВЕТИ ИЛИЯ”

02.08.2014 г.

ПРОГРАМА

19.30ч. Духов оркестър – Брегово
20.00ч. Официално откриване на
Празника
– Слово на Мария Николова –
кметски наместник с. Рабиша
– Приветствено слово на Борис
Николов – Кмет на община
Белоградчик
20.10ч. Танцов състав – Дунавци
20.30ч. Фолклорна група село Салаш
20.50ч. Фолклорна група село Стакевци
21.10ч. Фолклорна група “Пей сърце”
21.30ч. Духов оркестър – Брегово


ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Снимка: Уикипедия