Изграждането на спортния комплекс в Белоградчик върви по график

С подписването на Акт 2 за откриване на строителната площадка, избрания изпълнител “Еврострой 2013 – ДЗЗД”, стартира изграждането на спортния комплекс в Белоградчик по проект “Изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в кв. 18 по плана на град Белоградчик”. Строителството е финансирано от Държавен фонд „Земеделие“.

Проекта включва доизграждане на спортната зала; реконструкция на тревното покритие на стадиона, трибуните, направа на козирка и изграждане на тренировъчно игрище; изграждане на комбинирано съоръжение за спорт – волейбол, бадминтон и др. Проектната документация предвижда спортната зала да бъде разширена от двете страни – в ляво и в дясно, с по 3 метра, за да отговаря на стандартите за провеждане на национални състезания. По този начин ще бъдат изградени двуетажни пристройки и оформен централен вход.

В момента основно се извършват изкопни, бетонови и армировъчни работи и зидарии. След завършването на грубия строеж следва направата на всички необходими инсталации – електро, отопление и вентилация; спортно игрище, нови трибуни и пейки, две конферентни зали, две съблекални, две коментаторни кабини, зала за брифинг, предверие, фоайе, склад за спортни пособия, санитарни възли и други административни помещения.

След завършването им многофункционалната зала и целия спортен комплекс ще имат съвременен европейски вид. В тях ще е възможно провеждането на състезания от национално ниво. Те ще са достъпни и за хора в неравностойно положение.

Спортният комплекс ще бъде един от най-функционалните в региона. Подходящото разположение на Белоградчик – добрата надморска височина, природните дадености и полезната циркулация на атмосферния въздух, максимално ще способстват за превръщането на града в предпочитано място за провеждане на подготвителни лагери на отбори от страната и чужбина. Пълноценното функциониране на спортния комплекс ще доведе до разкриването на нови работни места, също и до оживление в секторите на търговията, услугите, общественото хранене, хотелиерството и туризма.

Пресслужба Община Белоградчик