Home История Спомен за Белоградчик от 40-те и 50-те години на миналия век