Home История Спомените на Фердинанда Стригачева: Видин в стихията на войните