Home Култура и развлечения Симфониетите във Видин и Враца са оценени високо от Министерство на културата