Home Новини СеверозапазенаБГ постави на премиера и министъра на МРРБ въпроса за новия граничен пункт „Салаш-Ново корито“