Вдигат Северозапада на крака с 2,3 млрд. лева

Източник: вестник „Преса“, 17.08.2013

Автор: Галина Димова

През следващите седем години в Северозапада трябва да бъдат налети 2,334 млрд. лева. Това предвижда одобреният от правителството регионален план за развитието на най-изостаналия икономически район на България и ЕС. Ресурсът ще дойде от националния бюджет и европейските фондове.

Severozapazena BGВ документа са разписани няколко стратегически мерки. Планира се създаването и изграждането на организирани бизнес пространства (индустриални, бизнес зони, логистични центрове и паркове). Те ще служат като места за ускорено развитие на местните предприятия. В Плевен, Червен бряг, Долна Митрополия и Левски пък трябва да се появят индустриални зони със съпътстваща инфраструктура. Амбициозният план залага повишаване на „цифровата“ грамотност на населението. В средното и висшето образование ще бъде осигурен компютър за всяко дете и студент.

Има необходимост и от развитието на самостоятелни колежи с прием след средно образование и още на едно висше училище в Монтана и Видин. Планът предвижда откриване на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Монтана, където засилено да се изучава информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електротехника, комуникационна и компютърна техника, транспорт, корабоплаване, авиация и др.

Кабинетът предвижда за започне подготовката за изграждане на трети мост над река Дунав при Оряхово – Бекет, както и увеличаване на контролно-пропускателните пунктове при границата ни със Сърбия. Това ще насърчи развитието на трансграничните коридори в посока Румъния – Сърбия – Западна Европа и ще стимулира обмена на стоки, услуги и хора, което ще има положителен ефект върху местната икономика и по-специални върху периферните части на територията. Изграждане на пътен тунел Троян – Христо Даново също е предвидено.

Планира се реконструкция и възстановяване на летище Видин. Един от най-важните проекти за района е строителството на язовир „Черни Осъм“ за питейно водоснабдяване на Плевен, Ловеч и 28 други населени места. Ще има основен ремонт, реконструкция и строителство на нови детски градини, училища, обслужващи звена, спортни площадки и салони. Идеята е да се търсят инвестиции в технологични отрасли, иновации, енергийна и ресурсна ефективност. В момента съществува дълготрайна тенденция районът да бъде на последно място по привлечени свежи пари.

В областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч и включените в тях 51 общини живеят 823 467 души. Територията е слабо населена, в определени части дори обезлюдена.

В периода 2001-2011 г. хората са намалели с 190 хил. души, или с 18,3%. Северозападът заема последно място в класацията на районите в ЕС по показателя БВП на човек. През 2009 г. той е бил 27,3% при средно за страната 44 на сто.

no images were found