Северозападните области са оценени високо като място за бизнес

Враца е сред областите с най-голям дял на хората с висше образование през 2013 г., показва публикация на Института за пазарна икономика (ИПИ) от последния му бюлетин. Данните са от проекта на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“, който беше представен в края на миналата година. Според тях Врачанска област е сред тези, в които хората с висше образование са над 25% от населението. Монтана и Видин обаче не могат да се похвалят с такова съотношение, там делът на най-високо образованите е по-малък. Година по-рано, през 2012 г., в региона на Враца хората с висше образование са били под 25%, но в съседен Плевен те са надминавали тази граница.
Цялостната оценка за икономиката на обл. Враца според регионалните профили е незадоволително, като по скалата от 1 до 5 тя е едва 2. С оценка 1 – слабо представяне, са Видин и Монтана. Безработицата и в трите региона е над средната за страната и се увеличава от изток на запад. Обратно на икономическата активност и възможностите за намиране на работа, трите области са сред най-добрите места за предприемачество.
Проучването на ИПИ оценява Враца и Монтана с „много добре“, а само с „добре“ остава Видин по отношението на администрацията и местните данъци и такси. Това включва както работата с местната администрация, така и ниско ниво на корупция и нерегламентирани плащания. Пътната инфраструктура е на нивото, на което е и по-голяма част от България, като това е слабо място в обл. Монтана и по-силно в съседната Видин. Подобно на Габрово и Кюстендил, двете области имат лоши демографски показатели заради ниската раждаемост и отрицателен естествен прираст. Малко по-добро е положението във Враца.
Дори и с лоша демография, трите северозападни области са няколко стъпки над по-голяма част от страната в здравеопазването. Във Враца здравните услуги са сред най-добрите в България и си делят първото място със София, Стара Загора, Плевен, Габрово и Кюстендил. В Монтанско нивото е средно, а Видин и региона е определено като добро.
Липсата на големи промишлени предприятия определя и доброто състояние на околната среда, поне в Монтана (много добро) и Враца (добро). За Видин обаче качеството на екологията е незадоволително, като
причините са липсата на пречиствателни станции и високите емисии вредни вещества в атмосферата.
Добрите условия за правене на бизнес в регионите на Северозападна България се оценяват от ИПИ от няколко години насам. През 2009 г., в първото си издание „Местни условия за правене на бизнес“ Враца беше на второ място от цяла България като положителен пример, а Видин беше на 8-ма позиция сред всички области. Монтана зае едва 16-то място през 2009 г, но в следващото проучване областта се изкачи до 8-мо място за 2010 г. Тогава Видин слезе до 26-то, а Враца си запази преднина на 5-то място.