Световен ден за борба с наркоманиите

По повод Световния ден за борба с наркоманиите, който ежегодно се отбелязва на 26 юни, доброволци и обществени възпитатели от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Белоградчик взеха участие в дебат на тема „За или против легализиране на марихуаната в България”, който се проведе в гр. Видин.

Дискусията е организирана от Общинския съвет по наркотични вещества – Видин, с участие и на Младежкия общински съвет по наркотични вещества. На мероприятието присъстваха представители на всички институции, имащи отношение към проблема – Дирекция „Социално подпомагане” и Отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Бюро по труда”, Видинска света митрополия, община Видин, Регионален инспекторат по образованието, Митница – Видин, Прокуратура, Следствен отдел, Съд, Регионална здравноосигурителна каса и Регионална здравна инспекция.

За срещата бяха подготвени много нагледни материали и раздадена специализирана литература. Бяха обсъдени истински случаи и реални ситуации. Един от участниците, излекувал се от зависимостта, разказа за своята борба и тежките етапи, през които е преминал, за да се излекува.

Два отбора от по четирима доброволци представиха изчерпателна информация за вредите и ползите от марихуаната. Участниците във форума бяха категорични в своето заключение, че вредите са много повече и марихуаната не трябва да се легализира в България.

Тримата добровилци от Белоградчик – Оксана, Виктория и Марин, за първи път присъстват на мероприятие на своите приятели във Видин. Те се запознаха с тяхната дейност, обмениха информация и опит и взеха активно участие в дискусията.

Пресслужба Община Белоградчик