Руски студенти гостуват на Белоградчик

Кметът на Белоградчик Борис Николов посрещна руски студенти от факултета по География на Московския държавен университет “М. Ломоносов”. За десета поредна година те провеждат учебната си практика в града под скалите и работят по съвместен проект с общината.

На срещата научните ръководители на студентите доц. Наталия Николаевна и Николай Михайлович запознаха кмета с основната тема, с която ще се занимават по време на своята 14- дневна практика тази година. А тя е свързана с изучаването на основните видове горски масиви по съседство с територията, която ще обхваща бъдещия Геопарк. Ще бъде изготвена подробна карта на местността, която ще бъде предоставена за нуждите на общината. Тя ще бъде придружена с доклад, който ще съдържа съответните констатации, характеристики и предложения.

Тези дни руските гости ще имат среща с проф. Синьовски, завеждащ катедра “Геология и геоинформатика” в Минно-геоложкия университет и негови студенти, които поемат инициативата, относно бъдещата работа по присъждането на статута “Геопарк” на територията, която в по-голямата си част ще бъде разположена в рамките на община Белоградчик. В случая от съществено значение е и факта, че проф. Синьовски поддържа добри контакти с експерти от европейската мрежа на геопарковете.

По време на срещата, кметът Николов пожела на студентите освен за учебните занимания да намират и лично време за най-рационално провеждане пребиваването си в Белоградчик, за да им останат прекрасни и приятни спомени от пътуването им в България.

От своя страна гостите споделиха своето възхищение от природните забележителности в региона и благодариха за топлото и сърдечно отношение на своите домакини и местните хора.

Пресслужба община Белоградчик