Античен град „Рациария” ще бъде обявен за археологически резерват

DSCN4877Областният консултативен съвет по туризъм обяви подкрепата си античния римски град „Рациария” край видинското с. Арчар да бъде обявен за археологически резерват с цел опазването и превръщането му в туристически център в област Видин. Възстановяването и опазването на римското селище от нови иманярски набези бе основната тема на днешното заседание на Съвета, председателствано от областния управител инж. Кръстьо Спасов.

„В момента текат процедурите за обявяването на „Рациария” за археологически резерват, с определянето на граници и статут за охрана на обекта. Стъпки в тази насока са предприети от страна на Регионален исторически музей – Видин и Националния археологически институт с музей при БАН и се очаква сформирането на междуведомствена комисия към Министерството на културата, която да вземе решение за това”, съобщи гл. ас. д-р Здравко Димитров, научен ръководител на екипа, започнал разкопки в „Рациария” в началото на октомври. Проучванията са финансирани от Министерството на културата в размер на 15 000 лв.

„Това е първият реален държавен ангажимент за финансиране и възстановяване на „Рациария” и първото теренно разрешение за редовни научни проучвания на обекта след 1989 г. Започнахме разкопките от там, откъдето са спрели преди 24 години – резиденцията на управителя на провинция Крайбрежна Дакия от IV-VI век, когато „Рациария” е провинциална столица на Римската империя”, съобщи Здравко Димитров. Той подчерта, че  историческият обект е уникален, тъй като античното селище е било колония с най-висок статут на град през Римската епоха.

До края на октомври, когато ще приключат разкопките, работата на научния екип ще бъде съсредоточена върху разчистването и възстановяването на късноантичната резиденция и откритата в близост до нея друга представителна сграда. Още в първите дни са разкрити запазени зидове със съхранена архитектура. Откритите по-рано ценни римски мозайки вече се съхраняват във Видинския исторически музей.

В разкопките участват археолози, студенти – стажанти, видински музейни работници и наети по програми за временна заетост хора от община Димово. „Целта е да се изясни състоянието на античния град и необходимите мерки за съхраняването на ценните находки, съоръжения и сгради”, каза ръководителят на екипа. Той подчерта, че обектът е сериозно засегнат от дългогодишните иманярски дейности и нанесените от изкопи, насипи и механизирана техника поражения върху терена сериозно затрудняват археологическите проучвания. Специалистът бе категоричен, че трябва да се осигури денонощна охрана на обекта и да се възстанови разрушената преди години ограда в района.

„Необходими са 10-15 години, за да постигнем реални научни резултати, които да доведат до реставрация, консервация и социализиране на този забележителен културно-исторически обект. „Рациария” като даденост притежава много повече от „Перперикон” и има огромни възможности да се развие като туристически център”, подчерта Здравко Димитров.

Представянето на област Видин като привлекателен туристически регион на международната туристическа борса “Ваканция Експо” през 2014 г. беше другия акцент в дискусията на Областния консултативен съвет по туризъм. Членовете на Съвета се обединиха около идеята да се изработи атрактивен макет на щанда, на който ще се рекламират културните и туристически забележителности от целия регион. За подобряване на услугите и комуникацията с чуждестранните туристи беше решено да се изготвят списъци с имената на професионални преводачи, които да бъдат предоставени на местните музеи и хотели.

Членовете на Областния консултативен съвет по туризъм бяха информирани за напредъка по проект “Трансданюб”, който Областна администрация – Видин изпълнява съвместно с 14 финансови партньори от Европа. Областният управител инж. Кръстьо Спасов съобщи, че е подписал Общата визия на проекта за устойчива мобилност в регионите по поречието на река Дунав. Като резултат от проекта ще бъде разработена маркетингова стратегия за развитието на туризма в област Видин, туристически пакети и транспортни оферти за населените места на територията на Дунавски басейн.