Пътят за село Праужда ще се ремонтира със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Пътят за село Праужда ще се ремонтира със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС

С Постановление на Министерски съвет №256 от 22.08.2014 година е одобрен допълнителен трансфер в размер на 970 138 лв за община Белоградчик. Средствата се предоставят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за поправяне и оздравяване на разрушен участък от около 200 метра от път ІV – 10218, клон село Праужда, път VID 3006.
Проектът предвижда изграждането на бетонови подпорни стени и допълнителни отводнителни канавки с цел укрепването на пътя, предотвратяване и превенция на свлачищни процеси.
Предстои в най-скоро време община Белоградчик да обяви процедура за избор на фирма изпълнител на строителните работи, за да може преди сезона на есенните дъждове да бъдат завършени необходимите дейности и изградени подпорните стени.