Home Новини Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета