Home 330 години от Чипровското въстание | снимка: общ. Чипровци