Home 330 години от Чипровското въстание. Графики на Венелин Захариев | снимка: общ. Чипровци