Home Новини Децата и учениците от малцинствените групи по проект „Равни в училище” показаха наученото в клубовете по интереси