Кръгла маса по проект “Да се погрижим заедно за нашите близки”

Почти година община Белоградчик работи по проект “Да се погрижим заедно за нашите близки” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, финансиран  от Европейския социален фонд. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 198 405 лв., а продължителността на предоставяната услуга 12 месеца.

Дни, преди приключването на проекта в общинска администрация се проведе кръгла маса с участието на зам. кмета на общината Антон Трифонов, Албена Бакалеева – Ръководител на проекта, Лиляна Косовска – Регионален координатор на Агенцията за социално подпомагане, както и целия екип. Присъстваха и назначените домашни санитари – 26 души, асистент социална работа – 12 души, осъществяващи дейностите по предоставяне на почасови услуги на лица с увреждания и самотно живеещи стари хора в домашна среда.

В представената презентация бе насочено вниманието към основните и специфичните цели на проекта, извършените дейности и постигнатите резултати.

Представителите на ръководството на общината и Лиляна Косовска дадоха компетентни отговори на всички поставени въпроси. Бе подчертано, че община Белоградчик  активно работи по проекти за предоставяне на социални услуги и помощ на уязвими групи.На 28 март ще се проведе  заключителната конференция  по проекта.

                                                                                                                                                                                                  Пресслужба община Белоградчик