Приходите на “Монбат” се повишават

Приходите на “Монбат” се повишават

Групата на „Монбат“ отчита ръст от 7.7% в продажбите за миналата година, съобщават от компанията. Резултатите в края на декември показват 245.9 млн. лв. приходи от продажби, основната част от реализирана продукция. В това влиза оборота на всички предприятия на компанията – заводът за акумулатори в Монтана, „Старт“ в Добрич, рециклиращите заводи в Сърбия и Румъния, както и „Окта Лайт“ в Годеч, производител на светодиодно осветление.

За цялата минала година икономическата група има 25.16 млн. лв. печалба преди облагане с данъци. Това е намаление със 7.8% на годишна база. Основната суровина за производството на акумулатори е оловото и финансовите резултати на компанията са силно зависими от него. След силно повишение преди няколко години от „Монбат“ изградиха предприятия за рециклиране на стари акумулатори. С това се намали зависимостта от борсовата цена на оловото. Миналата година тенденцията беше предимно надолу, след кратко и силно покачване през април. От „Монбат“ все още не са обявили пълния си отчет за годината с бележки каква е причината за намалената печалба. Това трябва да стане до края на месеца.

В завода за акумулатори в Монтана работят близо 300 души и това превръща компанията в един от най-големите работодатели в града и областта. Заводът е създаден в края на 50 –те години, а през 1999 г. е приватизиран с главно участие на „Приста ойл“. В момента по-голяма част от продукцията му се продава в чужбина. „Монбат“ е публична компания и акциите й се търгуват на Българската фондова борса. Последната им цена е 7.41 лв., с 0.14% ръст на сесията в понеделник.