Приключва реконструкция на път за с. Гюргич на стойност 1 млн. лв.

Това е 13-ият успешно завършен общински проект в област Видин по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Приключва реконструкцията на пътя за с. Гюргич, община Ружинци. В това се увери областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов, който провери работата на обекта, финансиран с 1 млн. лв. по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Изпълнени са възложените по проекта дейности: положена е нова асфалтова настилка, изграден е нов водсток и са поставени бетонови бордюри в населеното място. В момента с каменни фракции се стабилизират пътните банкети. Очаква се до края на октомври обектът да бъде напълно завършен.

Реконструкцията на пътя за с. Гюргич е 13-ият успешно завършен общински проект на територията на област Видин, финансиран със средства от държавния бюджет за 2014 г., отчита областният управител инж. Кръстьо Спасов, който наблюдава и контролира изпълнението в региона на правителствената инвестиционна програма. Единственият все още незавършен по програмата общински обект е основният ремонт на надлеза над ж.п. линията по бул. „Панония” в гр. Видин, възложител на който е Община Видин.

Областна администрация Видин