Почетна грамота за Община Белоградчик

Кметът на Белоградчик Борис Николов и председателят на Общинския съвет Мирослава Чавдарова взеха участие в Общото събрание на Националното сдружение на общините /НСОРБ/, което се проведе в София. Събранието бе открито от кмета на Пазарджик и председател на Управителния съвет на Сдружението Тодор Попов.

Делегатите на Общото събрание разгледаха отчет за дейността на Управителния съвет през 2013 г. и стратегически план на НСОРБ за периода 2014-2020 г. Представена бе програмата за дейността на Сдружението за тази година, обсъдени бяха бъдещи дейности за разширяване капацитета на общините.

Изпълнителният Директор на НСОРБ връчи почетна грамота на община Белоградчик за най-много общински представители, участвали в проведените обучения по проект „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, финансиран по ОП „Административен капацитет” и Европейския социален фонд.

В рамките на събранието се проведе и дискусионен форум „Общински проекти през програмен период 2014 – 2020“ с участието на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова и на министрите на околната среда, на регионалното развитие, на земеделието и храните и на труда и социалната политика.

 Пресслужба на община Белоградчик