Посетителски център в Белоградчик

Посетителският център в Белоградчик съвсем скоро ще отвори врати. Той е част от проекта “Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на “Белоградчишката крепост”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие “2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие. Обектът се намира в непосредствена близост до Белоградчишката крепост и е на стойност 839 080 лева. Той се изпълнява от Сдружение “Ивелинстрой – Прима” – София.

На долното ниво на сградата са разположени конферентна зала, търговска зала за продажба на сувенири и рекламни материали, и аранжиране на малки музейни експозиции, като за тази цел са доставени и нужните витрини. Тук са разположени и санитарните възли.

Горният етаж откъм страната на улицата водеща до крепостта има входно фоайе и билетен център. Проектиран е и частичен междинен етаж със стая за екскурзоводи и технически персонал.

Покривът на сградата е с форма на амфитеатър със 17 реда пейка и капацитет 300 души с фронт към историческата забележителност. Покривите на санитарните помещения са оформени като зелени тераси.
Външните стени са изградени като комбинирана зидария от ломен камък отвън и стоманобетон отвътре. До всички нива на центъра е осигурен достъп на хора с увреждания.

Изключително приятно впечатления прави добре оформеният екстериор на обекта. Грижливо са подредени алеите за преминаване и алеите с цветя и зеленина. Засадени са дръвчета, декоративни храсти, пълзящи, висящи, катерливи и увивни растения общо 300 броя от 27 вида.

Пресслужба община Белоградчик