Home Новини От черкезите до Народния съд – история на с. Княз Александрово