Отвори врати „Обществената трапезария” в Белоградчик

На 1 октомври 2014г. в Община Белоградчик стартира социалната услуга „Обществена Трапезария”. Реализираните дейности по този проект са в помощ на 90 бенефициенти – хора от следните целеви групи: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане Закона за социалното подпомагане; 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 3. Самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 4. Скитащи и бездомни лица.

В първоначалния срок, определен за подаване на заявления, бяха подадени 250 такива от хора от целевите групи. От тях са одобрени 90, като 33 са лица на социални помощи; 18 лица са без доход и 39 лица с минимални пенсии.

1 октомври – 31 декември 2014г е периода на договора, сключен между Фонд „Социална закрила” и Община Белоградчик. През това време на бенефициентите ще се предоставя храна за обяд – супа, основно ястие и хляб.

Пресслужба община Белоградчик