Обучение на персонала от специализираните институции в Община Белоградчик

В Младежки дом гр. Белоградчик се проведе обучение на представители от специализираните институции и социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Лекторията бе изнесена от Пролетка Стефчова – мл. експерт „Психолог” в Регионална здравна инспекция – Видин.

Обучението обхвана теми, свързани с превенцията и контрола на ХИВ и СПИН, видовете хепатит, с повишено внимание към хепатит В и С, сексуално предавани инфекции, бактериални и вирусни инфекции. Бяха разяснени начините за предпазване на персонала при работа с лица, носители на трансмисивни инфекции, за грижи и подкрепа на тези лица, организация на работата в специализираните институции и социалните услуги в общността от резидентен тип за недопускане на разпространението им.

Мероприятието е по повод заявена необходимост от Агенцията за социално подпомагане, гр. София, от провеждане на такива обучения, които се реализират с подкрепата на Министерство на здравеопазването, изразило готовност за провеждането им чрез здравните експерти от РЗИ.

Пресслужба Община Белоградчик