Home Еврофинансиране Областния център -Видин ще консултира желаещи да започнат собствен бизнес