Областният кризисен щаб заседава вчера във Видин

От общинските администрации и компетентните държавни служби декларираха готовността си за работи при зимни условия

Държавната и общинските администрации, както и компетентните служби на територията на област Видин, имат готовност за работа при зимни условия. Това стана ясно на проведеното вчера в областната администрация заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб.

„Във всички общини са проведени заседания на общинските щабове и е създадена организация по планирането на защитата при бедствия и усложнена зимна обстановка, съгласно заповедта на областния управител”, каза заместник областният Николина Ванчева, която ръководи днешното заседание на областния кризисен щаб.

Девет общини (Белоградчик, Бойница, Брегово, Ружинци, Макреш, Ново село, Чупрене, Грамада и Димово), са сключили договори с юридически лица за почистване на улиците и пътищата от общинската пътна мрежа, или разполагат със собствена техника. В останалите две общини – Видин и Кула, се провеждат процедури за избор на изпълнител за поддържане на пътната мрежа.

„На общините са предоставени 90 % от средствата, предвидени в държавния бюджет под формата на целева субсидия за зимната подготовка, като останалата част предстои да им бъде преведена”, съобщи г-жа Ванчева.

От 27 октомври в Областно пътно управление има постоянно действащ оперативен щаб, в който по график се събира и предава на Агенция „Пътна инфраструктура” информация за състоянието на републиканската пътна мрежа, метеорологичната обстановка, въведената временна организация на движение и извършваните строително – монтажни работи на територията на област Видин. Директорът на Видинското пътно управление инж. Павел Драганов докладва за предприетите мерки за осигуряване на нормална проходимост и безопасност на движението по републиканските пътища през зимния сезон.

Ремонтирани са пътни обекти, разрушени от падналите през пролетта и лятото обилни валежи. Възстановени са мостови съоръжения и подпорни стени на пътните участъци при с. Раброво – с. Периловец, с. Гранитово – гр. Белоградчик, с. Воднянци – с. Дреновец и с. Арчар – Мали Дреновец.

Инж. Драганов открои като проблемен третокласния път в района на Добри дол и уточни, че за предотвратяването на инциденти по него, се поддържа сътрудничество с Областните дирекции на МВР във Видин и Монтана.

Към момента, в готовност за работа при снеговалеж са около 90 машини на територията на районните пътни управления във Видин, Кула и Белоградчик. Общото количество инертни материали, с което разполагат, е 3 000 тона пясък, 850 тона сол и 26,5 тона химически вещества.

„Направена е пълна профилактика на електрическите съоръжения в седемте подстанции, стопанисвани от „Мрежови експлоатационен подрайон” – Видин”, съобщи неговият ръководител инж. Петър Неделков.

От ВиК – Видин също потвърдиха готовността на дружеството за работа при зимни условия.

Областна администрация Видин

.