Нова европейска мрежа ще развива туризма в граничните области

Нова европейска мрежа ще развива туризма в граничните области

Област Видин вече е част от трансграничната инициатива ROSEB, която има за цел да насърчи туризма и запазването на културното наследство в граничните области. Това съобщиха от Областната администрация и от община Белоградчик, която също е част от проекта. Той обхваща Северозападна България и съседните гранични области на Румъния и Сърбия. На 8 ноември меморандумът за партньорство между тях беше подписан официално в сръбския гр. Кладово.

Инициативата обхваща областите Враца, Монтана, Видин, румънските Мехединци, Долж и Олт, както и сръбските Бор и Зайчар. Целта на ROSEB е да помогне за развитието на регионите с помощта на туризма и устойчивото използване и запазване на културното наследство.

„Сключеният меморандум дава възможност инициативата ROSEB да се разгърне в мрежа, в рамките на която ще се приоритизират, планират и осъществяват съвместни туристически дейности и проекти на граждани, фирми и партньори от граничните области.“, уточняват от Областната администрация на Видин.

В документа туризмът е определен като „общ приоритет“, който ще помогне за развитието на граничните области. Следващата стъпка трябва да е създаването на обща мрежа между различните участници от туристическия сектор. Така те ще определят приоритети, ще планират как да работят, от какво имат нужда и как да си помагат заедно по проекти. От общ. Белоградчик уточняват, че всеки, който има интерес, може да се присъедини.

„Природната и културна среда не зачитат държавни или някакви други граници. Липсата на регионална интеграция в сектора на туризма е отправна точка за подобряване на конкурентоспособността на бранша в района. Природният и културен потенциал са значително предимство и важен актив за развитие, които се простират отвъд границата. Не на последно място трябва да се промени дискурса за границите – от бариери към ресурси.“, коментират от Белоградчик.
Меморандумът между трите държави е част от Европейската стратегия за Дунавския регион (EUSDR).