Home Николай Пенков на изложба в зала Кутловица | снимка:: общ. Монтана