„Не на тютюнопушенето!”

В Младежки дом гр. Белоградчик бе проведена викторина с децата от 5-ти клас на СОУ „Христо Ботев” по повод Световния ден за борба с тютюнопушенето, който ежегодно се отбелязва на 31 май.

Мероприятието е организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Общински съвет по наркотични вещества и доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества, гр Видин. Журито бе петчленно, с председател Краси Елисеева – Председател на ОбСНВ и членове Архимандрит Поликарп от Видинска света митрополия и член на ОбСНВ, Мирослава Николова – обществен възпитател в МКБППМН, Александра – МСНВ и Виктория – доброволец МКБППМН, гр. Белоградчик. Гости на събитието бяха Мирослава Чавдарова – Председател на Общиснки съвет гр. Белоградчик, Росен Младенов – Зам. Кмет на Община Белоградчик и Председател на МКБППМН и Илиана Борисова-Стефанова – гл. експерт „Образование, младежки дейности и туризъм” в Община Белоградчик.

Децата от двата класа бяха разделени в два отбора, които премериха знания, отговаряйки на тематични въпроси в първия етап на състезанието, а за втория им бяха раздадени необходимите материали за изработване на информационни табла, отново призоваващи „Не на тютюневия дим!”.

Учениците бяха добре подготвени по темата и се справиха отлично с поставяните им въпроси. На двата състезаващи се отбора бяха раздадени индивидуални награди – предимно игри, които ще ги забавляват през наближаващата лятна ваканция.

Младежите от Видин – Крис, Алекс и Александра, се сработиха много добре с доброволците от Белоградчик – Оксана и Виктория, които за първи път участват в подобно мероприятие. Те заедно проведоха играта с децата от публиката, които също се включиха активно при отговорите на въпроси и получиха много награди.

Тревожен е фактът, че по брой на пушачите България е на едно от челните места в Европа. Дялът на пушачите в България на възраст над 14 години е 43%, показва национално представително проучване. Най-пристрастени към тютюна и тютюневите изделия са хората на възраст между 30 и 39 г. Докато в повечето западноевропейски страни разпространението на тютюнопушенето сред мъжете и жените е започнало да намалява, то картината в източната част на региона е разнородна. Сред младите хора на 15 години разпространението на тютюнопушенето представлява средно 24%. Това налага необходимостта да се работи редовно по превенция на тютюнопушенето с малолетните и непълнолетните представители на нашето общество, за да могат да бъдат предпазени от този коварен порок!

Пресслужба Община Белоградчик